Oriol Carreras i Cabezas
(1986-2001)

Associació Catalana pro Constitució de la
FUNDACIÓ ORIOL CARRERAS I CABEZAS


 Acta d'entrega del guardó:

"RECONEIXEMENT AL MÈRIT AUTODIDACTA edició 2002"

i del

"DIPLOMA DE MEMBRE D'HONOR"
 

a D.JULIO DEL OLMO VAN HAMMEDiploma atorgat al Senyor Julio del Olmo Van Hamme en sesió solemne de la Fundació el 5-2-2002, primer aniversari de la mort de l'Oriol. 
 

 

PARLAMENTS i DISCURSOS DURANT EL SOPAR D'HOMENATGE:
 

* Joan Carreras, president.

Senyores, senyors, més ben dit: AMICS, perquè tots els que avui aquí esteu, sempre heu estat els nostres amics o familiars de tota la vida, o bé, us heu guanyat recentment aquesta càrrega "d'aguantar-nos". Especialment aquest darrer any que ha estat molt dur per tots nosaltres i per vosaltres que ho heu viscut molt d'aprop. Gràcies, moltes gràcies per estar aquí. En properes edicions segurament ho farem tot a través d'Internet, aquesta xarxa que tant estimava el meu Oriolet, el nostre Oriol o Uri, el nom no importa, és la memòria de la seva persona la que avui ens aplega aquí.

Ara em pertoca explicar una mica que és això de l'Associació-Fundació

"Associació Catalana pro Constitució de la
FUNDACIÓ ORIOL CARRERAS I CABEZAS"

D'entrada direm que és una obra molt seriosa i ambiciosa destinada a lluitar i defensar davant de qui calgui, per aconseguir que tothom que es dediqui a l'estudi i ho faci com ho faci, la societat el recolzi en el seu difícil camí i que finalment, que d'alguna manera es vegi recompensat el seu esforç. No estem demanant cap regal demagògic per part dels polítics. Volem proves, exàmens, tribunals, presentació de treballs, ets. On cadascú pugui demostrar els coneixements que té i el que sap fer. Això, més enllà de les nostres fronteres (França n'és un exemple), és un tema que ja tenen solucionat. Dins de la web de la FUNDACIÓ hi ha prou material per al qui vulgui aprofundir sobre el tema

Aquí i ara, per no allargar-nos, direm quatre coses sobre les finalitats i objectius de l'Associació que ineluctablement ens haurà de portar algun dia a la Fundació.

Els fins de l'associació són (i no entraré en explicar cadascun d'ells per no allargar-me). Cosa que sé que m'agraireu.

Les FINALITATS son:  

1.- La defensa d’un model d’aprenentatge integral. Es a dir que tingui com a únic imperatiu l’assoliment d’una sèrie de coneixements que amb independència del mètode o via d’accés, acabin constituint un valor necessari per a la societat. Posant un énfasi especial en l'AUTOFORMACIÓ (EXPERIÈNCIA) en el lloc de treball, la FORMACIÓ AUTODIDACTA i la FORMACIÓ NO REGLADA.

2.- Superar l’artificiós model de coneixement que separa pràctica i teoria i posar aquests dos móns en un diàleg productiu.

3.- Recuperar l’estima cap al món de l’experiència i la intuició i així demostrar novament, que són els camins més sòlids del saber, perquè no es basen en l’acumulació quantitativa de dades, sinó en un procés de creixement personal implacable i rigorós, en tant que vivencial.

4.- Fomentar el diàleg de tots els implicats en el marc de les competències professionals, per arribar al reconeixement social i oficial de les competències assolides mitjançant la FORMACIÓ NO REGLADA i l'AUTOFORMACIÓ.

5.- Retre homenatge a la persona de l'Oriol Carreras i Cabezas, que morí als 14 anys d'edat, deixant un document manuscrit on expressava aquest desig d'autoaprenentatge per a la seva formació futura, criticant amb paraules senzilles però contundents, al sistema academiciste, que pensava l'obligaria a seguir un camí, que sí podia afrontar amb tranquil·litat ja que era molt bon estudiant, però que no volia, per trobar-lo artificiós i apartat de la realitat professional a la que ja havia optat feia temps com AUTODIDACTA i amb molt bons resultats.

Objectius generals a un termini més curt els hem establert així:

     

  1. Difondre la formació autodidacta com a alternativa vàlida als cursos reglats i millorar-ne la seva consideració social.
  2. Per fer possible aquesta tasca de conscienciació és imprescindible l’equiparació legal amb els títols acadèmics a través de certificats de professionalitat on quedi palesa l’experiència laboral acumulada, proves de nivell o defensa de treballs i/o projectes davant de tribunals formats per representants de cada sector productiu.
  3. Que tot aquest sistema estigui orientat cap a la integració laboral permanent, no només donant oportunitats als que no en tenien, sinó per afavorir l’actualització o reconversió dels coneixements a persones que ja estiguin treballant.
  4. Contribuir a la emergent distribució social del treball que es basa en la lliure circulació de la informació i la descentralització i flexibilitat dels nuclis operatius que la gestionen. Pensem que els canvis tecnològics que s’estan produint ens són molt beneficiosos perquè relativitzen les necessitats d’infraestructura, deixant que la qualitat humana s’expressi en llibertat.
  5. Que els anteriors objectius siguin assumits pels poders públics, que han d’ emprendre les actuacions pertinents per garantir la igualtat d’accés al mercat de les persones que hagin optat per aquesta via d’aprenentatge.
  6. Per al compliment més efectiu d’aquests objectius, caldrà tant buscar el recolzament moral i econòmic de persones físiques i jurídiques inclosos els poders públics com organitzar, promoure o desenvolupar tasques formatives no reglades, especialment a distància (inclòs via Internet). Tot plegat anirà encaminat a la creació d’un patrimoni que serà la base de la futura fundació Oriol Carreras i Cabezas, des de on es perseguiran les mateixes finalitats que la present associació té i que l’homenatjat encarnava.

 

EVIDENTMENT, de tot el que he esmentat, en queda exclòs tot ànim de lucre.

Bé ja vaig acabant, el mutiu principal d'estar avui reunits aquí és l'entrega dun guardó a una persona que estem segurs que se'l mereix i de sobres. Però veiem que en diu el nostre Article 34 dels estatuts de l'associació-fundació.

"Podran ser nomenats Membres d'Honor les persones físiques no membres de número de l'associació que proposi la Junta Directiva i accepti l'Assemblea General en sessió extraordinària i solemne.

El títol honorífic de Membre d'Honor juntament amb el diploma acreditatiu corresponent es concedirà al candidat en atenció als rellevants mèrits professionals en la seva especialitat assolits mitjançant l'AUTOFORMACIÓ en el lloc de treball o de forma AUTODIDACTA.

De tot això i de la lectura del petit resum biogràfic del Sr. Julio DEL OLMO, queda ben patent el ben merescut que el té i l'encertat que ha estat el Jurat que li ho ha atorgat.

Un fort aplaudiment pel Sr. Del Olmo !!!

Abans de que li fem a mans de l'homenatjat el Diploma, el Sr. Carles Turmo ens llegirà la carta que el Sr. Josep Cañada Belastegui, un dels primers aprenents que va tenir el Sr. Del Olmo i que hores d'ara és professor d'electrònica a Granollers, raó per la qual no podrà ser entre nosaltres fins a darrera hora, a les postres... o si més no, a l'hora de fer els brindis.

CARTA DEL DEIXEBLE AL SEU MESTRE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Julio Del Olmo

Tengo en mi memoria multitud de vivencias y experiencias personales con relación a Ud., para recordar en estos momentos. De todas ellas relataré dos:

La primera fue cuando lo conocí, era el año 1962, tenía 19 años y había sido despedido de Iberia Radio, por mi compromiso en respuesta a una injusticia cometida por la Empresa. No me daban trabajo, estaba en unas "listas".

Un trabajador suyo Juan Martínez, compañero de estudios, le habló de mí. Tuve una entrevista laboral con Ud., recuerdo que me hizo muchas preguntas y en el momento que alguien se aproximó a la mesa donde estábamos e iba a depositar un instrumento, yo con rapidez, aparté unos materiales (bobinas) para que no se estropearan. Al terminar la entrevista Ud., me comunicó "José me recuerdas a mí cuando era joven y quería cambiar el mundo..., de electrónica no sabes mucho, deberías estudiar, pero me ha gustado tu rapidez en ver que el instrumento podía estropear los materiales que había en la mesa, eres cuidadoso... ya tienes trabajo.." Trabajé con Ud. durante varios años y con Ud., aprendí mucho.

La segunda vivencia, y como estas hay muchas. Estábamos en el laboratorio hablando de qué y cómo continuar los estudios, Ud. Sr. Del Olmo se acercó a nosotros con un circuito impreso que tenía un transistor (no recuerdo si era de germanio o silicio) lo que si recuerdo es que fue uno de los primeros que vi y nos dijo "¿queréis saber que es un transistor?, yo he empezado a saber qué es un transistor cuando he montado este circuito y he tomado medidas, se pueden hacer muchos estudios, se pueden leer muchos libros, pero empezaréis a conocer algo cuando lo montéis y lo pongáis en funcionamiento,toméis medidas etc."

Esta enseñanza (la de realizar prácticas para conocer el funcionamiento de los componentes y circuitos) ha sido una enseñanza suya que siempre he tenido muy presente durante mi vida profesional y ha sido la forma de aproximarme al conocimiento de la realidad. Esta y otras enseñnzas las he tenido siempre muy presentes para aprender y enseñar en los cursos que he impartido.

Por todo, D. Julio, muchas gracias.

Fdo. Josep Cañada Belastegui

Barcelona, 5 de febrero del 2002

---------------------------------------------------------------------------

 

* Joan Carreras Garcia, President.

Ara carles, quan vulguis, ens parles des del teu punt de vista, sempre tan punyent i crític, és a dir, sense embuts sobre el que has titulat:

Una visión del mundo de la Enseñanza Reglada, del mundo de la Autoformación en el puesto de trabajo y del Autoaprendizaje continuo, como Profesor y como anterior trabajador en Empresas Privadas.

Andavant noi:

* Carles Turmo Pérez, conferenciant convidat.

"El silencio de los muertos obliga a pensar, obliga a reflexionar sobre el sentido de la propia vida y sobre el valor de la existencia" dice parte del epígrafe, de la esquela del 1er aniversario de la muerte de Oriol Carreras i Cabezas (l’Uri).

Me siento orgulloso de poder tener la oportunidad de expresar mi sentir en esta ocasión tan importante para mi.

Siempre estamos aprendiendo de la vida y de la muerte. Si bien, en mi caso, solo puedo hablar del impacto que ambas me producen y eso solo será una aproximación.

Aproximación que continuamente intentamos mejorar y que, por constitución propia, no alcanzamos nunca del todo.

Es ese amor al conocimiento que siento, el que me impulsa a intentar hacer un análisis sobre el mundo de la Enseñanza Reglada, del mundo de la Autoformación en el puesto de trabajo y del Autoaprendizaje continuo, los cuales vivo y estoy afectado.

Estoy afectado porque vivo la problemática que ambos mundos, la enseñanza reglada y la no reglada generan. El primero con sus carencias de práctica real, sus metodologías, teorías inacabables, etc... y el segundo por todo lo contrario. Parece una dualidad y no lo es en su justa medida.

La sociedad que nos toca vivir está llena de ‘titulitis’, ‘tanto tienes, tanto vales’, corporativismos excluyentes, emulaciones pasivas y envidiosas y promoción del escándalo y el consumismo. ¡Así el trabajar sí que es un sufrimiento!

Si realmente queremos ser de verdad Ecológicos, debemos aprender a integrar y no a separar y excluir, y con ese objetivo debemos tomar ejemplo de la ilusión y empuje que tenían a sus trece años tanto Oriol como Julio y promover las bases de esta Fundación que hoy celebramos de forma presencial pero que como nos ha anunciado su presidente antes, los trabajos de la Asociación-Fundación se desarrollaran eminentemente mediante Internet, este medio de comunicación que Oriol ya había descubierto y empleado a toda máquina cuando los profesores de Instituto, casi todos, no haya quien se ofenda, no sabíamos hacer la o con un canuto.

Desde mi puesto actual de Profesor en Ciclos Formativos de Grado Superior de Enseñanza Pública doy mi palabra que impulsaré la Fundación para que toda persona pueda tener refrendo de sus conocimientos adquiridos y promover el ‘Aprender a aprender’ cosa difícil donde la haya.

* Joan Carreras Garcia, President.

Gràcies Carles per aquesta visió tan clara que tens i per aquesta força i jo diria que quasi vehemència, que estàs posant en el nostre projecte, que ara ja és el de tots.

L'Oriol, al Cel, sia, estarà content que ens esforcem en aquestes dues vessants: esbrinar el camí als qui estudien i homenatjar als que han demostrat que aquesta via és tan vàlida com qualsevol altra per adquirir coneixement.

Gràcies a tots, i ara, després de sopar, a les postres donarem el guardó al Don Julio Del Olmo i farem un brindis pels dos homenatjats aquí l'Oriol i Don Julio. I Don Julio, com que no se'n podrà estar, ens dirigirà unes paraules.

Endavant!


BIOGRAFIA RESUMIDA de D. JULIO DEL OLMO VAN HAMME

   


Nacido en Madrid el día 2 de Septiembre de 1921, muere en Barcelona el día de Reyes del 2009

Casado con Dña. Sabina Rosa Mir Fuster

Padre de 4 hijos: Ana, Isabel, Juana y Julio
 

A muy temprana edad, 13 años, ingresa en la Emisora EAJ1 Radio Barcelona, como ayudante Técnico del Ingeniero Director de la misma, D.Joaquín Sánchez Cordovés, Ingeniero de Telecomunicación.

Interrumpe sus Estudios de Ingeniero de Telecomunicación a causa de la Guerra Civil Española, Ingresa en el Cuerpo de Transmisiones y Señales donde se ocupa de la recepción verificación y reparaciones del material de transmisiones de origen Norteamericano, esto debido a sus conocimientos de electrónica e ingles.

Al final de la Contienda Española se exilia a Francia, donde permanece en un Campo de Concentración durante todo el año 1939, en el Campo estudia por su cuenta Inglés y Electrónica, sale del Campo y permanece en Francia trabajando como obrero agrícola y estudiando hasta obtener los títulos de Montador Radio Electricista y Técnico de Televisión.

En 1943 regresa a España, donde trabaja como Técnico de Audiofrecuéncia,

En la empresa Laboratorio Fisico La Riva donde a las Ordenes del Ingeniero D. Carlos de La Riva trabaja en el desarrollo de equipos profesionales de Cine sonoro, también trabaja en la construcción de la Emisora Radio Mediterráneo para la SER, instalada en la ciudad de Valencia.

Su siguiente trabajo es la Dirección Técnica del Laboratorio de la firma Establecimientos Lucarda S.L., sus conocimientos en el diseño y construcción de bobinas para receptores aplicados a la firma Lucarda hacen que la marca Invicta fabrique unos de los receptores de radio de más calidad del mercado español.

Deja la firma Lucarda y se establece por su cuenta en la rambla del Prat en la ciudad de Barcelona fundando la empresa Especialidades Electronicas (su primera compañia) dedicada a la fabricación de bobinas para usos profesionales, después sigue fabricando bobinas para las más importantes firmas de radio de nuestra Ciudad colaborando con la Firma Inter equipando con bobinas de su fabricación los receptores de las serie Horizontes.

Desde su empresa colabora en el inicio de la firma Lavis, diseñando amplificadores de alta fidelidad para esta empresa, sus diseños de transformadores para alta fidelidad se hacen notar en nuestro mercado por su calidad.

Aun en su empresa es llamado por D. Luis Aznarez de la firma Radiodina para diseñar y construir una línea de equipos de alta fidelidad., que no llegan a fabricarse en cantidades industriales debido a la inminente llegada de la Televisión a nuestro país.

En su empresa ya se habían construido prototipos de televisores B.N. para muchos comerciantes del ramo de la Radio en nuestra Ciudad y Radiodina bajo su dirección pone en el mercado español el primer receptor de Televisión fabricado en serie.

Negocia la licencia de fabricación de la marca ADMIRAL con la firma americana en Italia y se fabrican en España los primeros receptores Admiral con un diseño total del Sr. Del Olmo, que merece la mención americana "the Spanish receiver has considerable merit".

A la unión del Sr. Aznarez con el Sr. Ribalta y la introducción de la firma ZENITH en nuestro país, el Sr. Del Olmo pasa a ser Director del Laboratorio de la compañía Zenith en nuestro país.

Deja la industria y pasa a ampliar Especialidades Electronicas , instalando en la Calle de la Gleva y después en la Calle de Camp 69 una fabrica de componentes para Televisión en la que llegar a emplearse casi 100 personas. Simultaneando la representación en Cataluña de la firma Ataio Ingenieros, que le proporciona la representación de la firma de Instrumentación Electrónica HEWLETT PACKARD y otras cuarenta firmas punteras de EE.UU. entre otras RCA, TEXAS INSTRUMENTS, BALLANTINE LABORATORIES, AMPHENOL, BOONTON RADIO CORPORATION, HUGHES , TELONIC y muchas mas.

Al perder Ataio Ingenieros la representación de HEWLETT PACKARD el Sr. Del Olmo funda La firma IEDOSA (Instrumentos Electrónicos Del Olmo S.A.) dedicada a la importación y venta de Instrumentos de Medida.

Algún tiempo después al cesar en la fabricación de componentes para televisión B.N., empieza a fabricar instrumentos para el ajuste de los televisores en las cadenas de producción, llegando a competir con las firmas de EE.UU. de esta especialidad .

Su especialidad en el campo de la TVC. , hace que sean solicitados sus servicios de asesoría por importantes empresas de nuestro país.

Durante 20 años colaboró como asesor técnico del Certamen SONIMAG,

Acuñó juntamente con el Sr. Rico de la firma AMPER el vocablo EXPOTRONICA para designar a la feria de electrónica de la Feria de Muestras de Barcelona y presentó el primer proyecto de EXPOTRONICA.

También ocupó el cargo de Asesor Técnico de SECARTYS

Funda la compañía Polielectrónica Comercial, para importar y vender en nuestro país los productos de la marca PLESSEY y GARRARD.

Abandona todas estas actividades y concentra sus esfuerzos en la fabricación de instrumentos de medición de alta calidad con la marca registrada DOIP (Del Olmo Instrumentos de Precision) actividad en la que seguirá hasta su retiro.

-----------------------------------------------------------------------------------

NOTA.- El Sr Del Olmo està preparant l'edició de les seves MEMÒRIES, centrades en el periode 1931-1939 i relacionades al món de la RADIO, tan important i decisiva en aquelles dates. Esperem veure-les publicades ben aviat. Badalona, 5 de febrer de 2002

------------------------------------------------------------------------------------