Associació Catalana pro Constitució de la
FUNDACIÓ ORIOL CARRERAS i CABEZAS

 


INICI
 

INFORMACIÓ

ACTIVITATS

DOCUMENTS

ENLLAÇOS

MAPA WEB


 

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers (França) Institució fundada en 1794, exemple de respecte al món del treball i a l'experiència professional,
la qual cosa, no està renyida amb el rigor científic i acadèmic.
(Aquí hi ha molt a aprendre per part del món de l'ensenyament professional)


ALI Mostra d'una Associació Professional corporativista i excloent.(Informàtica).

ATI Mostra d'una Associació Professional d'esperit obert. (També Informàtica) (Llegiu els
ESTATUTS, són una joia de democràcia, descentralització, llibertat, no corporativisme, etc.)

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A FRANÇA. Estudi on es pot veure el tarannà de la F.P. a casa
dels veïns i els estudis de 2 anys o menys (DUTs) a les seves Universitats.

CEDEFOP Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional. Organisme de la U.E. encarregat d'harmonitzar l'entelèquia del món acadèmic i el pragmatisme del món del treball real (Europa).
INCUAL Instituto Nacional de las Cualificaciones (Espanya).
ICQP Institut Català de les Qualificacions Professionals (Catalunya).

Organismes tots ells que hauran de buscar una solució al triangle:


FORMACIÓ PRÀCTICA  *   FORMACIÓ NO REGLADA  *  "TÍTULACIÓ OFICIAL"

(Evidentment, les multinacionals del sector com CISCO, NOVELL, IBM, INTEL, MICROSOFT, etc. no hi creuen massa en aquest triangle. Sinò, vegeu els seus propis programes de formació i de certificació de professionals)

 

 

+ INFO

+ INFO

  Avis Jurídic Important

Optimitzat: 800 x 600 pixels.       E-mail:
 fundacio@oriol.cc

+ INFO

+ INFO