INICIACIO A LA ELECTRONICA AMB 10 EXPERIMENTS

(GUIA PER AUTODIDACTES)

METODOLOGIA          MATERIALS a EMPRAR

1

Soldadura tova amb estany. Conductors.

2

Fonts de tensió (piles i bateries). Làmpades.

3

Resistències. Mesures amb el polímetre digital.

4

El transistor. El diode emisor de llum. (LED)

5

Condensadors. Temporització.

6

El transistor com conmutador (el semàfor / generador de so).

7

Control de potència (LDR / el relé).

8

Recepció de senyals de radio.

9

Amplificació de baixa freqüència.

10

Circuits integrats (el grill electrònic).

  

 E-mail: fundacio@oriol.cc

Logo de Creative Commons